Med en serviceaftale med Portservice Aalborg sørger vi for, at lovpligtige eftersyn på din industriport udføres til tiden – og at porten fungerer, som den skal.

Når vi indgår en serviceaftale om regelmæssig service og hovedeftersyn (minimum 1 gang årligt), tilpasser vi den altid individuelt, så den passer til den enkelte kundes behov, eksempelvis i forhold til tidsinterval for serviceeftersyn.

Fælles for alle vores service- og vedligeholdelsesaftaler er dog, at de som minimum indeholder de lovpligtige eftersyn, eksempelvis det årlige lovpligtige hovedeftersyn af ledhejseporte. På den måde er du sikret, at din industriport bliver lovpligtigt godkendt.

Få en serviceaftale fra 330 kr. ekskl. moms pr. port inkl. smøring, justering, servicemærkat og servicerapport.

Service på industri- og garageporte

Portservice Aalborg har mange års brancheerfaring og har derfor en bred erfaring med alle typer og fabrikater inden for porte til både industri, landbrug og private boliger.

Således tilbyder vi service og reparation af alle port-fabrikater og -typer.

Vores serviceeftersyn omfatter:

 • Justering af wire og wiretromler
 • Smøring
 • Funktionstest

Og kontrol af:

 • Fjedre, skinner og hængsler
 • Fastgørelse til væg og loft
 • Portblade
 • Sektioner
 • Kantsikring
 • Automatik

Når vi har lavet serviceeftersyn, sætter vi et servicemærkat på porten med dato for udført service samt dato for næste service. Herudover udfylder vi en rapport over udført arbejde samt status på portens tilstand. Rapporten tilsendes kunden på e-mail.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på en serviceaftale med Portservice Aalborg – du kan enten benytte kontaktformularen eller ringe til os på telefon 53 58 19 67.

Krav fra Arbejdstilsynet til eftersyn af industriporte

Arbejdstilsynet har udformet et notat omkring kravene til eftersyn og vedligeholdelse af manuelle og mekanisk drevne porte som supplement til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Hvad enten der er tale om manuelle hejse- og vippeporte eller mekanisk drevne industriporte, er de omfattet af denne bekendtgørelse. Og bekendtgørelsens § 14 angiver bl.a., hvilke krav der stilles til eftersyn og vedligeholdelse manuelle og mekanisk drevne porte.

Arbejdstilsynets krav til eftersyn af manuelle og mekanisk drevne porte omfatter:

 • Porten skal efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.
 • Eftersynet skal foretages af en sagkyndig, som har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten i henhold til leverandørens anvisninger.
 • Porten skal efterses regelmæssigt og efter leverandørens anvisninger. Dog er det Arbejdstilsynets praksis, at regelmæssigt som minimum er hver 12. måned.
 • Hvis porten udsættes for specielle forhold såsom påkørsel eller længere tids stilstand, skal der foretages en besigtigelse.
 • Ejeren af porten er ansvarlig for, at porten bliver efterset og vedligeholdt.
 • Resultaterne af et eftersyn skal for mekanisk drevne industriporte registreres opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.arbejdstilsynet.dk